Btw-definitie

Btw (Belasting Toegevoegde Waarde) is omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. De btw-tarieven zijn gebaseerd op Europese richtlijnen en Europese landen moeten zich hieraan houden. Het minimum btw-tarief in Europa is 15%.

Het algemene tarief in Nederland is 21% en daarnaast is er een verlaagd tarief van 9%, 0% en een vrijstelling. Iedereen die iets koopt, betaalt een prijs waarin de Belasting Toegevoegde Waarde is inbegrepen. Het bedrag wat je aan de leverancier hebt betaald bevat dus omzetbelasting. De leverancier draagt deze belasting toegevoegde waarde later weer af aan de Belastingdienst.

De belastingdienst bepaalt of je btw-plichtig bent. De Belastingdienst formuleert dit als volgt: ‘Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Maar de Belastingdienst geeft ook aan dat in sommige gevallen onduidelijk is of je ondernemer bent. Zo zijn diensten van journalisten, componisten en schrijvers vrijgesteld van btw. Daarnaast kunnen je inkomsten zo laag zijn dat je alsnog geen btw hoeft te betalen. Op de site van de Belastingdienst staan de uitzonderingen.

Je zet de btw (Belasting Toegevoegde Waarde) altijd op de balans en je maakt onderscheid tussen de te vorderen btw en te betalen btw.

Als je inkoopt of een factuur van een leverancier betaalt, dan heb je te maken met te vorderen btw. Je moet de btw eerst betalen en kan deze dan bij de btw-aangifte terug vragen. Voordat je dit doet, moet de btw op de balans verwerkt worden. Een voorbeeld hoe je dit doet, vind je bij ‘Wel of geen btw op de balans?’.

Bij een verkoop betaalt de klant btw aan jou over jouw goederen of diensten. Deze btw mag je niet houden maar is bestemd voor de Belastingdienst. Dit is dus een schuld van jou aan de Belastingdienst. De btw die je binnen krijgt, wordt daarom aan de creditzijde van de balans geboekt als zijnde ’te betalen omzetbelasting’. Een voorbeeld hoe dit werkt als jouw klant je contant heeft betaald, vind je bij ‘Wel of geen btw op de balans?’ .

Zorg dat je bij de aangifte omzetbelasting de schulden en vorderingen uit elkaar houdt en rekening houdt met de verschillende btw-percentages (0%, 9% en 21%).

Veel startende ondernemers bekijken de prijslijsten van hun belangrijkste concurrenten om achter de geldende btw-percentages in een branche te komen. Daarnaast staan op de site van de Belastingdienst alle btw-percentages en de regels duidelijk omschreven.

Hoe bereken ik de btw?

Je berekent btw (Belasting Toegevoegde Waarde) over de vergoeding voor je goederen of diensten. Het totaalbedrag dat je aan je klanten in rekening brengt, is dan inclusief btw. Welk btw-tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat geleverd wordt. Het algemene tarief in Nederland is 21% btw en daarnaast is er een verlaagd tarief van 9%, 0% en een vrijstelling.

Je kan de btw op twee manieren berekenen.

Btw berekenen over de vergoeding (exclusief btw):

  • Je vermenigvuldigt de vergoeding (ex. btw) met 21% of 9%. Het percentage hangt af van de goederen of diensten die je bedrijf levert. Vervolgens tel je dit btw-bedrag op bij de vergoeding. De totaalprijs is dan inclusief btw.

Voorbeeld: je koopt goederen in voor € 50 per stuk, ex. btw. Je wilt een winstmarge van 100% bereiken (dit is € 50). Om dit te bereiken moeten de goederen € 100 per stuk kosten, ex. btw. De verkoopprijs van de goederen wordt dan € 100 plus 21% btw = € 121.

Btw berekenen over de inkoopprijs (inclusief btw):

  • Je vermenigvuldigt de verkoopprijs (incl. btw) met 21/121 of met 9/109. Op die manier neem je het btw-bedrag mee in de verkoopprijs. Of het percentage 21 of 9 procent is, hangt af van de goederen of diensten die je bedrijf levert.

Voorbeeld: je koopt goederen in voor € 50 per stuk, ex. btw. Je wil de artikelen verkopen voor € 99.95 incl. btw. Je berekent de btw dan als volgt: € 99.95 x 21/121 = € 17.35. Je winstmarge is dan: € 99.95 – € 17.35 – € 50 = € 32.60 .

Je zet de btw altijd op de balans en je maakt onderscheid tussen de te vorderen btw en te betalen btw. Als je inkoopt of een factuur van een leverancier betaalt, dan heb je te maken met te vorderen btw.