Kennisbank

Hier vind je antwoorden op
veelgestelde vragen over boekhoudtermen

Wat is een kasboekhouding?

Wat is een kasboekhouding?

De kasboekhouding (ook wel journaal genoemd) wordt zowel bij het enkel boekhouden als bij het dubbel boekhouden gebruikt. Hierin wordt in chronologische volgorde alleen alle inkomsten en uitgaven genoteerd, geen opbrengsten en kosten.  Bij het dubbel...

Lees verder

Wat is een kasboek?

Wat is een kasboek?

Een kasboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In een kasboek staan alle contante betaalde transacties die de onderneming heeft gemaakt in chronologische volgorde. Aangezien het herleiden van de contante betalingen na langere tijd nagenoeg onmogelijk...

Lees verder

Wat is een grootboek?

Wat is een grootboek?

Het grootboek is de verzamelnaam voor alle uitgaven en ontvangsten op grootboekrekeningen. De balans aanpassen wanneer er een mutatie in één van de posten plaatsvindt, is tijdrovend en de kans op fouten is groot. Daarom wordt er vaak gewerkt met een grootboek. Het...

Lees verder

Wat is een eindbalans?

Wat is een eindbalans?

De eindbalans is een overzicht van alle bezittingen, het vreemd vermogen (de schulden) en van het eigen vermogen aan het einde van een periode. Meestal komen de cijfers voor de eindbalans voort uit de beginbalans en uit eventuele tussentijdse resultatenrekeningen....

Lees verder

Wat is een beginbalans?

Wat is een beginbalans?

De beginbalans ook wel startbalans genoemd, is een overzicht van alle bezittingen, het vreemd vermogen (de schulden) en het eigen vermogen aan het begin van een periode. Meestal zijn de cijfers van de beginbalans gebaseerd op de eindbalans van de voorgaande...

Lees verder