Wat is een eindbalans?

De eindbalans is een overzicht van alle bezittingen, het vreemd vermogen (de schulden) en van het eigen vermogen aan het einde van een periode. Meestal komen de cijfers voor de eindbalans voort uit de beginbalans en uit eventuele tussentijdse resultatenrekeningen.

Naast een jaarrekening is het verplicht om een eindbalans samen te stellen voor je bedrijf. Een taak waar veel mensen tegenop zien en meer dan eens een reden om geen eenmanszaak op te zetten.

De eindbalans is, net als de beginbalans en in tegenstelling tot de winst- en verliesrekening, een momentopname.

De bezittingen bestaan uit vaste activavlottende activa en debiteuren, samen ook wel ‘activa’ genoemd.  Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto’s van het bedrijf, kantoorartikelen en computers. De schulden en het eigen vermogen worden aangeduid als ‘passiva’.

Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek.

De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden. Het is van belang dat je eindbalans klopt voor onder andere de Belastingdienst.

Wanneer je daar niet zeker van bent, raden we je aan om een accountant in te huren. Zo heb je zelf geen zorgen of stress over de eindbalans en is deze in handen van iemand die hier gespecialiseerd in is.