Wat is een grootboek?

Het grootboek is de verzamelnaam voor alle uitgaven en ontvangsten op grootboekrekeningen. De balans aanpassen wanneer er een mutatie in één van de posten plaatsvindt, is tijdrovend en de kans op fouten is groot.

Daarom wordt er vaak gewerkt met een grootboek. Het grootboek helpt je bij het opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening.

Een grootboek is opgesteld uit verschillende grootboekrekeningen, waarmee inzicht wordt gegeven in de kosten en opbrengsten van een onderneming. Iedere grootboekrekening heeft een uniek nummer en omschrijving.

De grootboekrekeningen worden onderverdeeld in balansrekeningen en resultatenrekeningen. Voorbeelden van balansrekeningen zijn: gebouw, machines en afschrijvingen. Voorbeelden van resultatenrekeningen zijn: omzet, btw en inkoopkosten.