Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming gedurende een periode, meestal een jaar. Het is samen met de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening.

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd. Het saldo van de winst- en verliesrekening is over een bepaalde periode behaalde winst (positief saldo) of het geleden verlies (negatief saldo). Het verschil met een balans is dus dat je op een winst- en verliesrekening alle inkomsten afzet tegen je uitgaven en op een balans alle bezittingen afzet tegen de manier waarop deze gefinancieerd zijn.

Een winst- en verliesrekening wordt een geconsolideerde winst- en verliesrekening als deze betrekking heeft op een groep van entiteiten.

Elke onderneming maakt een winst- en verliesrekening en voor sommige vennootschappen is het verplicht om een jaarrekening en dus een winst- en verliesrekening op te stellen. Het vaststellen van de resultaten is best gecompliceerd. Dit komt omdat er rekening moet worden gehouden met de toekenning van kosten aan meerdere boekjaren, zoals afschrijvingskosten.

De winst- en verliesrekening kan een verticale of een horizontale vorm hebben. Bij de verticale vorm wordt als eerste de omzet genoemd. Daaronder komen de kosten en helemaal onderaan staat de winst. Dit wordt ook wel de staffelvorm genoemd. Bij de horizontale winst- en verliesrekening is er (net als bij de balans) sprake van twee kolommen. Aan de ene kant staan de opbrengsten en aan de andere kant de kosten. Dit wordt ook wel de scrontovorm genoemd.