Wat is een privé transactie?

Privé transacties zijn aankopen met je privérekening die je doet voor je onderneming. Je wilt dit in je boekhouding gescheiden onderbrengen. Het is immers van belang om zakelijk en privé goed van elkaar te scheiden. 


In je boekhouding zal je dus aparte rekeningen moeten maken: één voor privé-opnames en één voor privé-stortingen. Wanneer je een zakelijke aankoop doet, dan krijg je hiervan een inkoopfactuur. Je zal deze factuur moeten verwerken in je boekhouding. 

Je verwerkt deze factuur door deze te boeken op aparte rekening voor privé-opnames. Voor het privé deel kan je dan een balanscategorie aanmaken, bijvoorbeeld met de naam ‘privégebruik’. Nadat je de categorie hebt toegevoegd, kan je deze categorie selecteren op de factuurregel met het privé gedeelte van de kosten.