De betaaldatum of factuurdatum aanhouden?

De betaaldatum of factuurdatum gebruiken? Voor de btw-aangifte moet je altijd van de factuurdatum uitgaan. Je verzorgt je boekhouding dan volgens het factuurstelsel.

Je moet dan alle facturen binnen een maand, kwartaal of jaar meenemen in je btw-aangifte. Je gaat dan uit van de datum op de factuur en niet de datum van de daadwerkelijke betaling of uitgaven.

In uitzonderlijke gevallen mag je -niet bij de btw-aangifte- je boekhouding inrichten volgens het kasstelsel.