Hoe corrigeer ik in een btw-aangifte?

Een btw-aangifte corrigeren kun je op 2 manieren doen. Je kunt allereerst kleine btw-correcties bij de eerst volgende btw-aangifte herstellen. De Belastingdienst verrekent deze bedragen.

Deze regeling is in het leven geroepen om de administratie lasten voor ondernemers in te perken. Je kunt alleen maar verrekenen indien het gaat om een bedrag lager dan €1.000.

Gaat het om een bedrag hoger dan €1.000 dan mag je het niet meer corrigeren in de volgende btw-aangifte. Je zult dan een suppletieaangifte moeten doen. Door gebruik te maken van een suppletieaangifte wijzigt je de eerste gedane btw-aangifte.

De Belastingdienst zal je vervolgens een naheffing sturen. Betaal deze op tijd.