KENNISBANK BRUTOWINST

Wat is de brutowinst?

Allereerst dien je de winst en verliesrekening te berekenen, deze laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert. De hierboven genoemde opbrengsten bestaan voor een gedeelte uit omzetgegevens. Deze omzet gegevens heb je nodig voor de berekening. Hieronder tref je de formule aan om de brutowinst en brutowinstmarge te bepalen.

  • Formule brutowinst: Omzet – kostprijs van de omzet
  • Formule brutowinstmarge: (Omzet – kostprijs van de omzet / omzet) * 100%

Let op: de brutowinst zegt nog niet veel over je algemene winstgevendheid. De overige kosten zoals huisvesting, personeelskosten en algemene kosten worden hierin niet meegenomen. Wij kunnen echter wel aangeven dat een goede brutowinst meestal wel tot een goede winst leidt. Het is van essentieel belang dat je de brutowinst goed berekend, zodat je uiteindelijk per product of categorie kan bepalen of je eventueel niet je prijs moet verhogen of je inkoopprijs moet proberen te verlagen. Om een beter beeld te krijgen van de nettoresultaten, kan je beter de nettowinst en de nettowinstmarge berekenen.

Hieronder tref je de formule aan om de nettowinst en nettowinstmarge te bepalen.

  • Formule nettowinst: Omzet – kosten
  • Formule nettowinstmarge: (nettowinst / omzet) * 100%

Een voorbeeld berekening brutowinst

Hieronder tref je een voorbeeld van een brutowinstmarge berekening:

Je bent een ondernemer in de auto branche en verkoopt auto’s. In totaal heb je voor € 80.000 aan auto’s verkocht. De kostprijs (inkoopprijs) van deze auto’s was € 50.000.

Hieruit volgt de volgende berekening:

  • 80.000 – 50.000 / 80.000 * 100% = 37,50% brutowinstmarge
  • 80.000 – 50.000 = 30.000 brutowinst