KENNISBANK BV

Wat is een BV?

Een bv is een afkorting voor besloten vennootschap en is een rechtsvorm die wel een rechtspersoonlijkheid heeft. Hierbij geldt geen privé aansprakelijkheid. De rechtsvormen zijn losse entiteiten en staat niet op je persoonlijke naam. De meest voorkomende besloten vennootschappen worden door 1 directeur-grootaandeelhouder gedreven. Een bv is niet direct openen via de kamer van koophandel. De oprichting dient plaats te vinden via een notaris.  Bij deze vorm heb je geen recht over de ondernemersfaciliteiten, terwijl je dat bij een eenmanszaak of vof wel hebt.

Wat zijn de kenmerken van een bv?

Hieronder geven wij per categorie de kenmerken aan van een bv:

 • Oprichting
  • De oprichting dient via de notaris geregeld te worden. Er dient een oprichtingsakte en aandeelhoudersregister opgemaakt te worden.
 • Kapitaal
  • Je kan de onderneming met € 0,01 starten. Er is derhalve wel de eis om minimaal een x bedrag als kapitaal aan te geven.
 • Bestuur
  • Jij bent als persoon de eigenaar in de vorm van aandeelhouder. Daarnaast zou je tevens directeur-grootaandeelhouder kunnen zijn. Dit wordt ook wel DGA genoemd.
 • Aansprakelijkheid
  • Er is geen 100% aansprakelijkheid binnen deze rechtsvorm. Stel dat je onderneming schulden heeft, dan kunnen de schuldenaren geen aanspraak maken op privé middelen, mits er geen onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden.
 • Belastingen
 • Administratie

 

 • Sociale zekerheid
  • Je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen niet ter sprake indien je ontslagen kan worden tegen de wil in. Dit betekent dat je niet bent verzekerd voor:
   • Werkloosheidswet (WW)
   • Ziektewet (ZW)
   • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
   • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Stopzetten
  • Je kan de bv niet heel makkelijk en snel beëindigen. De uitschrijving regel je via de Kamer van Koophandel. Echter zijn er meerdere stappen die je moet ondernemen.

 

Wat zijn de voordelen van een bv?

Hieronder tref je een overzicht van de voordelen van een bv aan:

 • Kan met € 0,01 kapitaal opgericht worden
 • Aansprakelijkheid privé niet van toepassing
 • Bedrijfsopvolging makkelijk realiseerbaar door verkoop aandelen

 

Wat zijn de nadelen van een bv?

Hieronder tref je een overzicht van de nadelen van een bv aan:

 • Administratie niet zo eenvoudig
 • Vaak heb je ook loonheffingsplicht
 • De kosten van oprichting bij de notaris
 • Deponeringsplicht jaarstukken bij de kvk
 • De kosten van een boekhouder zijn meestal hoger
 • Geen recht op werknemersverzekeringen