KENNISBANK CREDITEUREN OP DE BALANS

Crediteur op de balans?

Een crediteur moet ook op de balans geplaatst worden. Een crediteur is een leverancier (dit kan een persoon of bedrijf zijn) aan wie je moet betalen voor het leveren van goederen of diensten.

Een crediteur zet je in de rechterkolom (creditzijde) van de balans. Deze kolom bestaat uit schulden en het eigen vermogen, ook wel passiva genoemd. We gaan er in de balans vanuit dat de leverancier betaald gaat worden en daarom is het bedrag dus een schuld (passief).
 

De term ‘crediteur’ wordt vaak gebruikt om leveranciers aan te duiden die nog betaald moeten worden, maar in principe zijn betaalde leveranciers ook een crediteur. Is de crediteur een schuld van minder dan een jaar zoals een kortlopende lening? Dan valt deze onder het kopje kortlopende schulden.

Is de crediteur een schuld van langer dan een jaar, zoals een hypotheek? Dan valt de crediteur onder het kopje langlopende schulden.