KENNISBANK CREDITZIJDE VAN DE BALANS

Wat is de creditzijde van de balans?

De creditzijde van de balans is de rechterkant van de balans en daar staat het eigen vermogen en de schulden van de onderneming. De rechterkant van de balans is gelijk aan de linkerkant van de balans.

Deze zijde bestaat uit de debetzijde van de balans (bezittingen, ook wel activa genoemd).

De rechterkant wordt ook wel passiva genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kortlopende schulden zoals een lening van minder dan een jaar en langlopende schulden zoals een hypotheek.

Leveranciers (een persoon of bedrijf) aan wie je moet betalen voor het leveren van goederen of diensten worden ook wel crediteuren genoemd.

De activa en passiva moeten met elkaar in evenwicht zijn wat betekent dat beide zijden op hetzelfde bedrag moeten uitkomen. Het bezit moet immers altijd door iets gefinancierd worden.