KENNISBANK DEELNEMINGSVRIJSTELLING

Wat houdt de deelnemingsvrijstelling in?

Je hebt een werkmaatschappij en een holding erboven. Je wilt natuurlijk niet dat winsten van de werkmaatschappij dubbel worden belast. Gelukkig hoeft dit ook niet. Door toepassing van de zogenoemde deelnemingsvrijstelling worden winsten niet dubbel belast, en hoef je alleen maar 1 keer belasting over de winsten bij de werkmaatschappij te betalen.

Wat is een deelneming?

Een werkmaatschappij wordt alleen als een deelneming gekwalificeerd bij de moedermaatschappij, indien deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Indien de moedermaatschappij minimaal voor 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandelen bezit.
  • De moedermaatschappij moet aangifteplichtig zijn voor de Vennootschapsbelasting