KENNISBANK DGA

Wat betekent de term DGA?

De term DGA is een afkorting voor directeur-grootaandeelhouder. In Nederland bestaat een groot gedeelte van de BV’s uit een eenpersoons BV. Stel dat je een zzp’er bent, en je maakt de keuze om dit binnen een bv sfeer te doen. Dan zal je waarschijnlijk een DGA (directeur-grootaandeelhouder) zijn. Dit zijn BV’s waarbij zowel eenzelfde persoon zowel de grootaandeelhouder en directeur is.

Je wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een DGA, indien je 5% of meer aandelen bezit in een BV en tevens de directeur bent. Dit betekent dat je een aanmerkelijk belang hebt. Het inkomen dat je uit een aanmerkelijk belang ontvangt, wordt in box 2 binnen de inkomstenbelasting geheven.

Wat is de hoogte van het DGA salaris, het gebruikelijk loon?

Als dga ben je als werknemer in dienst van je eigen BV. Het DGA salaris ofwel het gebruikelijk loon dient een minimum bepaalde hoogte te hebben. Dit is door de Belastingdienst vastgesteld. Hieronder tref je een overzicht hiervan:

Het DGA salaris ofwel het gebruikelijk loon dient een minimum bepaalde hoogte te hebben. Dit is door de Belastingdienst vastgesteld. Hieronder tref een overzicht hiervan:

 • 2023: € 51.000
 • 2022: € 48.000
 • 2021: € 47.000
 • 2020: € 46.000
 • 2019: € 45.000
 • 2018: € 45.000
 • 2017: € 45.000

Indien je het DGA salaris toepast, dan zijn deze kosten natuurlijk aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting.

Is het DGA salaris verplicht?

De Belastingdienst heeft een minimum loon aan, maar stel dat je helemaal niet dergelijke inkomsten hebt, ben je dan nog steeds verplicht om dit bedrag aan te houden?

Gelukkig is het antwoord hierop: nee. De Belastingdienst zal zeker niet moeilijk doen in situaties waarin er nog geen voldoende omzet wordt gedraaid om het dga salaris uit te kunnen betalen. Indien er geen voldoende liquiditeit is in de onderneming, dan kan je natuurlijk ook niks uitkeren aan jezelf. Hierdoor hoef je dus geen rekening te houden met de dga loon. Op het moment dat de situatie wijzigt, en er wel voldoende middelen beschikbaar zijn, dan dien je eventueel wel hiermee rekening te houden.

In de volgende situaties hoeft een dga loon niet verplicht toegepast te worden:

 • indien je eventueel een startende ondernemer bent
 • bij parttime ondernemers
 • indien er sprake is van structureel verlies

 

DGA salaris bij startende ondernemers

Je bent een startende ondernemer en weet niet wat je moet doen met de dga loon. Geen paniek. Je hoeft van de Belastingdienst geen rekening te houden met de dga loon c.q. gebruikelijk loon, mits je geen voldoende middelen hebt. Dus dit betekent dat je in de beginfase ook gewoon geen loon kan uitkeren aan jezelf, waardoor je geen Loonheffingen verschuldigd bent. Maar hoe moet je dit nou aangeven om achteraf geen gedoe te hebben. Je kan het beste een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waarin je verzoekt om verlaging van het gebruikelijk loon c.q. dga salaris. Daarnaast kan je ook gewoon natuurlijk de aangifte als nihil opsturen, waardoor je geen Loonheffing hoeft te betalen.

DGA salaris bij parttime ondernemers

Stel dat je een DGA bent, maar je voert ook elders werkzaamheden uit voor een ander bedrijf waarbij je in loondienst bent. Het dga salaris c.q. gebruikelijk loon kan dan verlaagt worden naar rato. Je hoeft dan niet voor de volle pond rekening te houden met het dga salaris.

DGA salaris bij structureel verlies

Stel dat jouw bedrijf structureel verlies maakt, en er geen ruimte is om salaris uit te keren. Dan is het natuurlijk ook niet verplicht om de dga loon uit te keren. Let wel: de bewijslast ligt bij de ondernemer. Je dient dus altijd dit te kunnen aantonen en de beredenering te kunnen laten zien. Indien je verliezen van jouw onderneming wilt verrekenen met winsten van andere jaren, dan kan je de verliesverrekening toepassen.

Wat moet je zeker niet doen

Je bent een DGA en ontvangt nog geen salaris van je eigen BV. Om achteraf problemen met de Belastingdienst te voorkomen, moet in ieder geval op de volgende 2 zaken letten:

 • Indien je nog geen dga salaris ontvangt, mag je geen dividend uitkeren. Voordat je dividend mag uitkeren, moet je allereerst een dga loon genieten, waarna je natuurlijk wel gewoon dividend kan uitkeren.
 • Daarnaast moet je ook geen rekening courant positie opbouwen. Dit is een rekening van de BV, waarbij er uiteindelijk een vordering of schuld naar voren komt. De rekening courant is niet hetzelfde als een lening en de Belastingdienst bekijkt dit ook deze manier.

 

Rekening courant DGA met de BV

Alle bedragen die tussen jou en jouw BV plaatsvinden, worden geboekt op een zogenoemde rekening courant. Indien je meer of minder hebt opgenomen dan bijvoorbeeld je DGA salaris, dan ontstaat er een rekening courant positie. Of je laat bijvoorbeeld een privé rekening betalen via de BV. Dit is een rekening van de BV, waarbij er uiteindelijk een vordering of schuld naar voren komt. De rekening courant is niet hetzelfde als een lening en de Belastingdienst bekijkt dit ook deze manier.

Rente rekening courant DGA met de BV

Indien de rekening courant positie minder is dan €17.500, dan hoef je geen rekening te houden met rente. Je hebt in bepaald jaar net even meer geld nodig dan je dga salaris, en keert wat meer uit naar jezelf. Hierdoor ontstaat er een rekening courant positie. Maar let wel op: de Belastingdienst gaat de komende jaren extra aandacht hieraan besteden en probeert het excessief misbruik hiervan te voorkomen.

Hoe kan je afrekenen met een rekening courant?

Stel dat je rekening courant met je eigen BV te hoog wordt en de Belastingdienst kaart dit aan via een onderzoek. Wat moet en kan je dan doen?

 • Je kan richting de Belastingdienst aangeven dat je de teveel opgenomen bedragen weer gaat aflossen. Dit betekent dat je een betalingsschema overhandigd, waarin je aangeeft in welke mate en in welke vorm de aflossing gaat plaatsvinden.
 • Een ander optie is dat de rekening courant positie wordt aangemerkt als een dividend uitkering, waarbij je uiteindelijk dividendbelasting moet gaan betalen. Dit zorgt er in ieder geval voor dat de rekening courant positie wordt verlaagd.

Rekening courant tussen BV en DGA

Er is een verhouding tussen jou en de BV, de zogenoemde rekening courant dga. Dit is een rekening van de BV, waarbij er uiteindelijk een vordering of schuld naar voren komt. De rekening courant is niet hetzelfde als een lening en de Belastingdienst bekijkt dit ook deze manier. Alle bedragen die tussen jou en jouw BV plaatsvinden, worden geboekt op een zogenoemde rekening courant. Indien je meer of minder hebt opgenomen dan bijvoorbeeld je DGA salaris, dan ontstaat er een rekening courant positie. Of je laat bijvoorbeeld een privé rekening betalen via de BV.

Een rekening courant tussen DGA en BV kan op de volgende 2 manieren plaatsvinden en ontstaan:

 • De BV heeft een vordering op de DGA
 • De BV heeft een schuld aan de DGA

Vordering van de BV op de DGA

De BV heeft een vordering op jou als DGA. Je hebt dus teveel opgenomen, of je hebt teveel privé betalingen verricht vanuit de rekening van de BV. Hierdoor heeft de BV een vordering op jou als DGA. Indien de bedragen hoger zijn dan € 17.500 dan dien je hierover een zakelijke rente te hanteren. Tevens dient de BV de renteopbrengsten aan te merken als opbrengst, en hierdoor is deze belast met Vennootschapsbelasting.

 

Schuld van de BV aan de DGA

De BV heeft een schuld aan de DGA. Indien de bedragen hoger zijn dan € 17.500 dan dien je hierover een zakelijke rente te hanteren. De rentelasten kunnen als kosten worden aangemerkt bij de BV. Echter bij de DGA dient de renteopbrengst opgenomen te worden in de aangifte Inkomstenbelasting, daar dit onder de ter beschikkingsregeling valt. Hierover betaal je dan in Box 1 het geldende tarief aan belasting.

Voorbeeld rekening courant overeenkomst

Wij hebben een Voorbeeld-rekening-courant-overeenkomst voor je opgesteld. Deze kan je gebruiken voor de schuld of vorderingspositie tussen jou als DGA en de BV.

Waar let de Belastingdienst op?

De Belastingdienst heeft met Prinsjesdag een hoop aantal maatregelen genomen om het excessief lenen bij de eigen vennootschap te ontmoedigen en tegen te gaan. In dit maatregel wordt aangegeven dat DGA’s die meer dan € 500.000 lenen van hun eigen BV, dus een rekening courant positie vordering van de BV op de DGA, belast worden in box 2 en hierover belasting moeten betalen.

Om geen onenigheid te hebben inzake de rekening-courant positie, moet je op de volgende punten letten:

 • Wordt er rekening gehouden met een rekening courant overeenkomst
 • Is er een zakelijke rente gehanteerd
 • Zijn er zekerheden afgegeven

 

Rente rekening courant dga

Indien de rekening courant positie minder is dan €17.500, dan hoef je geen rekening te houden met rente. Je hebt in bepaald jaar net even meer geld nodig dan je dga salaris, en keert wat meer uit naar jezelf. Hierdoor ontstaat er een rekening courant positie.

Het is wel van belang dat de gehanteerde rente een zakelijke rente is. De hoogte van deze zakelijke rente hangt van een aantal factoren af, zoals de vraag wat de hoogte van de rente is op de markt voor beleggers, of het rentetarief vast of variabel is. Op de website van de Belastingdienst tref je over het zakelijke rentetarief uitgebreide informatie aan.

Maar let wel op: de Belastingdienst gaat de komende jaren extra aandacht hieraan besteden en probeert het excessief misbruik hiervan te voorkomen. Zie hierboven de gedetailleerde uitleg hierover.