KENNISBANK DIVIDENDBELASTING

Wat is de dividendbelasting?

Allereerst is het natuurlijk van belang om te weten wat nou precies dividendbelasting inhoudt. Stel dat je een aandeelhouder bent van een bedrijf, laten we voor het gemak uitgaan van DGA situatie, en je wilt een deel van de winst naar jezelf uitkeren. Je hebt de jaren ervoor winst gemaakt met jouw BV en wilt nu een gedeelte laten uitkeren. Over deze uitkering moet je belasting betalen, dit wordt de dividendbelasting genoemd.

Deze dividendbelasting wordt ook wel een voorheffing genoemd. Je kan dit als DGA verrekenen met jouw aangifte Inkomstenbelasting of de aangifte Vennootschapsbelasting.

 

Wat is het tarief voor de dividendbelasting?

De BV keert winst uit aan de aandeelhouder en moet een bepaald percentage aan de Belastingdienst afdragen. Dit percentage is gelijk aan 15%. Let wel op: je moet binnen 1 maand de aangifte dividendbelasting indienen EN de betaling van de dividendbelasting realiseren nadat de uitkering van het dividend heeft plaatsgevonden. Doe je dit niet, dan kan je een boete riskeren en dit zou natuurlijk zonde zijn.

Hoe moet je aangifte doen voor de dividendbelasting?

De Belastingdienst heeft op haar website een formulier beschikbaar gesteld. Deze dient ingevuld te worden en daarna per post verstuurd te worden naar de Belastingdienst, Antwoordnummer 21030, 6400 XD te Heerlen.

 

Afschaffing dividendbelasting?

Helaas wordt de dividendbelasting niet afgeschaft. Deze voorgenomen afschaffing kwam op veel kritiek te staan. Met name grote multinationals hebben gedreigd om zich niet te vestigen in Nederland, waardoor deze voorgestelde afschaffing niet is doorgegaan.