KENNISBANK JAARREKENING

Wat is een jaarrekening?

Allereerst is het van belang om aan te geven wat een jaarrekening precies is. Een jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer. Meestal wordt dit jaarlijks opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en winst-en verliesrekening, tezamen met de bijbehorende toelichtingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op je administratie. Hierin zijn bijvoorbeeld de balansposten debiteuren en crediteuren ook opgenomen. Derhalve kunnen we opsommend aangeven dat een jaarrekening uit de volgende aspecten bestaat:

 • Balans
   • Een balans is niks anders dan een momentopname van de situatie van een bedrijf. Je kan direct zien wat er allemaal speelt en hoe het bedrijf financieel gezien ervoor staat. Daarnaast vormt het voor de Belastingdienst ook de basis om de belasting te heffen. Voorbeelden van belastingen waarbij je uiteindelijk gebruik moet maken hiervan zijn InkomstenbelastingOmzetbelasting en Vennootschapsbelasting.
 • Winst- en verliesrekening
   • De winst en verliesrekening laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert.
 • Toelichting
  • Dit is de toelichting op de hierboven genoemde balans en winst- en verliesrekening.

 

Waaruit bestaat de jaarrekening?

Je bedrijfsgrootte is bepalend voor de vraag welke financiële informatie je openbaar moet maken via de Kamer van Koophandel. Hieronder vind je een overzicht per bedrijfsklasse.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken.

Is het verplicht om een jaarrekening op te laten stellen?

Alle BV’s moeten ieder boekjaar een jaarcijfers deponeren bij de KvK. Dit is wettelijk verplicht. Derhalve is het ook wettelijk verplicht om een jaarrekening op te laten stellen. Echter je bedrijfsgrootte bepaald aan welke eisen dit dient te voldoen.

Het grootste gedeelte van de bestaande BV’s in Nederland vallen onder de bedrijfsklasse micro of klein. Hierdoor is het voldoende om een beperkte balans te deponeren bij de KvK.

Binnen al onze abonnementen wordt de KvK deponering van je B.V. op basis van een beperkte of verkorte balans verzorgd. Hiervoor hoef je dus niet extra te betalen.

Heb je een eenmanszaak, V.o.F. of ben je een ZZP’er? Dan is het niet verplicht om een jaarrekening te laten opstellen en te laten deponeren bij de kamer van koophandel.

 

Bedrijfsklasse micro en klein

De jaarrekening bestaat uit:

 • beperkte (micro) of verkorte (klein) balans
 • beperkte toelichting

 

Binnen al onze abonnementen wordt de KvK deponering van je B.V. op basis van een beperkte of verkorte balans verzorgd. Hiervoor hoef je dus niet extra te betalen.

 

Check je deponering bij de Kvk

Wil je weten of jouw cijfers goed bij KvK is aangekomen? Je kunt eenvoudig zelf controleren of de deponering verwerkt is.

 • Ga naar de website van de KvK
 • Typ je KvK-nummer in of de naam van je bedrijf.
 • Ga naar ‘Jaarrekeningen’ en bekijk de boekjaren.
 • Staat je boekjaar erbij, dan weet je dat deze is verwerkt.

 

Wanneer moet je een jaarrekening deponeren?

Allereerst is het van belang om aan te geven wat een jaarrekening precies is. Een jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer. Meestal wordt dit per jaar opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een balans en winst-en verliesrekening, tezamen met de bijbehorende toelichtingen. Deze gegevens zijn gebaseerd op je administratie. Hierin zijn bijvoorbeeld de balansposten debiteuren en crediteuren ook opgenomen. Derhalve kunnen we opsommend aangeven dat een jaarrekening uit de volgende aspecten bestaat:

 • Balans
   • Een balans is niks anders dan een momentopname van de situatie van een bedrijf. Je kan direct zien wat er allemaal speelt en hoe het bedrijf financieel gezien ervoor staat. Daarnaast vormt het voor de Belastingdienst ook de basis om de belasting te heffen.
 • Winst- en verliesrekening
   • De winst en verliesrekening laat het resultaat van een bedrijf zien voor een bepaalde periode. Hieruit kan je opmaken of er winst of verlies is gemaakt, zoals de naam ook aangeeft. In dit overzicht neem je de opbrengsten minus de kosten, waarna er vervolgens per saldo een winst of verliessaldo resulteert.
 • Toelichting
  • Dit is de toelichting op de hierboven genoemde balans en winst- en verliesrekening.

De jaarrekening vormt de basis voor de analyse van jouw onderneming. Zo kunnen aan de hand hiervan bepaalde ratio’s berekend worden, zoals de solvabiliteit en liquiditeit.

Wat is de uiterste termijn om een jaarrekening te deponeren?

De jaarrekening dient elk jaar voor een bepaalde termijn gedeponeerd te worden. Wil je weten of jouw jaarrekening gedeponeerd is. Via de kvk kan je gemakkelijk dit controleren. Controleer meteen of jouw jaarrekening is gedeponeerd. De uiterste termijn om een jaarrekening te moeten deponeren kan afhangen van een aantal factoren. Voor de meeste ondernemingsvormen gelden de volgende voorwaarden:

 • De jaarrekening is vastgesteld. Deze wordt ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgesteld. Dit dient binnen 5 maanden na het boekjaar plaats te vinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de jaarrekening 2018 uiterlijk eind mei 2019 dient te worden vastgesteld. Nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet je binnen uiterlijk 8 dagen deponeren.
 • Er wordt door de aandeelhouders uitstel verleend. Dit kan voor maximaal 5 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening van 2018 uiterlijk eind oktober 2019 dient te worden vastgesteld, en daarna weer binnen 8 dagen te worden gedoneerd.

Indien je niet tijdig deponeert, dan kan je een geldboete ontvangen. Daarnaast kan je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de onderneming failliet gaat, en de deponering niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

 

Wie moet een jaarrekening deponeren?

Een jaarrekening deponeren is in bepaalde situaties wettelijk vereist en verplicht gesteld door de Overheid. De Kamer van Koophandel. In Nederland moeten alleen bepaalde rechtsvormen verplicht een jaarrekening deponeren. Hieronder geven wij een overzicht van rechtsvormen die wel of niet moeten deponeren.

 

Wie moet wel een jaarrekening deponeren?

De rechtsvormen met een rechtspersoonlijkheid moeten de jaarrekening deponeren. Hieronder tref je de ondernemingsvormen aan die verplicht een deponering moeten regelen:

 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Coöperaties

 

Wie hoeft geen jaarrekening te deponeren?

De rechtsvormen met geen rechtspersoonlijkheid hoeven geen jaarrekening op te stellen en ook niet te deponeren. Hieronder een overzicht van deze ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma
 • Maatschap

 

Jaarrekening voor commerciële doeleinden

Ook voor het opstellen van de jaarrekening voor jouw onderneming ben je bij CijferExoert BV aan het juiste adres. De jaarrekening is de financiële verantwoording van je onderneming. Je wilt bijvoorbeeld een lening via de bank aanvragen of een leaseovereenkomst aangaan, en hiervoor wordt een jaarrekening rapport van je gevraagd. Wij kunnen dit voor je opmaken vanaf € 330,-.