KENNISBANK KORTLOPENDE SCHULDEN

Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden ook wel vlottende activa of kort vreemd vermogen genoemd, zijn schulden die op korte termijn – binnen één jaar – betaald moeten worden. De kortlopende schulden vormen samen met de langlopende schulden het vreemd vermogen

Het vreemd vermogen staat aan de rechterkant van de balans. Deze kant wordt ook wel de passiva genoemd. 

Voorbeelden van kortlopende schulden

Dit zijn een aantal voorbeelden van kortlopende schulden:

  • Handelsschulden aan leveranciers
  • Overige crediteuren
  • Nog te betalen kosten
  • Nog te betalen belastingen

Een ander veelvoorkomende vorm van kort vreemd vermogen is het bankkrediet. 

Kortlopende schulden berekenen 

Je berekent de kortlopende schulden door alle schulden op een bepaald moment bij elkaar op te stellen. Je vindt deze op de creditzijde van de balans.