KENNISBANK MATERIELE VASTE ACTIVA, IMMATERIELE VASTE ACTIVA & GOODWILL

Wat is materiële vaste activa?

Materiële vaste activa zijn vaste activa die voor een lange termijn door het bedrijf gebruikt kunnen worden. De kosten van de aanschaf van dit soort middelen moet je dus niet als kosten nemen, maar op de activa van de balans opnemen. Dit noemen wij bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn middelen die niet bestemd zijn voor de verkopen, maar door de onderneming gebruikt gaan worden. Je kan op de bedrijfsmiddelen onder bepaalde voorwaarden de investeringsregeling toepassen.

Deze posten vallen dus onder de bezittingen van een bedrijf. Je moet hierop elke jaar afschrijven. Je mag dus niet een aanschaf van een auto of gereedschap in 1 keer als kosten opnemen. Dit zijn in tegenstelling tot de immateriële vaste activa, de tastbare middelen in een bedrijf.

Enkele op te noemen voorbeelden van materiële vaste activa zijn:

 • Personenauto’s
 • Bedrijfsauto’s
 • Gereedschappen
 • Computer’s
 • Inventaris, zoals bankstellen en bureau’s

 

Hoe boek je afschrijvingen in de boekhouding?

Zoals eerder aangegeven dien je eerst de aanschaf van een bepaalde middel op te nemen als activa. Het bedrag dat je moet opnemen moet exclusief Omzetbelasting genomen worden. Kan je de Omzetbelasting niet verrekenen, omdat je bijvoorbeeld niet belaste diensten hebt, dan kan je wel inclusief btw activeren.

Voorbeeld berekening:

 • Aanschafwaarde auto: € 20.000
 • Restwaarde: 10% van de aanschafwaarde
 • Afschrijving in 5 jaar

Hieruit volgt de volgende berekening: ( €20.000- €2.000)/5 = € 3.600 afschrijvingskosten per jaar

Je boekt de afschrijving in de boekhouding als volgt:

Afschrijvingskosten € 3.600 (debet)

Afschrijving Auto’s € 3.600 (credit)

Daarnaast kan je te maken krijgen met de bijtelling voor de auto. Deze moet je over de cataloguswaarde berekenen. Deze kan je op de website van de RDW makkelijk achterhalen voor elk auto.

Wat is geen materiële vaste activa?

Hieronder geven wij een opsomming van betalingen en aanschaffingen die niet tot de materiële vaste activa behoren:

 • Bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 hebben gekost
 • Bedrijfsmiddelen die een korte periode beschikbaar zijn
 • Producten en goederen die bestemd zijn om te verkopen

 

Wat is immateriële vaste activa?

Immateriële vaste activa (IVA) is een niet tastbaar vaste activa. Deze worden aan de activa zijde van de balans weergegeven en opgenomen. De meest voorkomende IVA is de goodwill. Een immaterieel activa mag je alleen opnemen op de balans als je voldoet aan een tweetal voorwaarden:

 • Verwachting van economische voordelen
 • Betrouwbare vaststelling van de kosten

 

Voorbeelden immateriële vaste activa?

Hieronder een overzicht van enkele voorbeelden van immaterieel activa:

 • Merknamen en licenties
 • Software en octrooien
 • Goodwill
 • Ontwikkelingskosten

 

Wat is goodwill?

Wat is nou precies goodwill en hoe komt dit in de boekhouding aan de orde? Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat goodwill een Engelse woord is die welwillendheid betekent. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming en is nog niet zichtbaar en tastbaar. Dit geeft eventuele toekomstige inkomsten aan van een onderneming die nog niet gewaardeerd zijn in de boekhouding. Deze komt aan de orde wanneer je een bedrijf gaat kopen of verkopen. Dan neem je de niet tastbare activa ook mee in de berekening van de prijs.

 

Voorbeelden van goodwill

Er zijn een tal van voorbeelden te benoemen. Hieronder hebben wij de meest voorkomende benoemd:

 • Waarde naamsbekendheid
 • Klantenkring waarde
 • Personeel
 • Merkwaarde