KENNISBANK OMZET

Wat is omzet?

Wat is nou precies omzet? Waarmee moet je belasting technisch en boekhoudkundig rekening houden. Omzet is niks anders dan alle verkopen binnen jouw bedrijf. Verminder je dit bedrag met de inkoopwaarde, dan houdt je de brutowinst over. Bij het bepalen van de omzetcijfers houdt je dus nog geen rekening met de daadwerkelijke ontvangsten, de zogenoemde debiteuren en liquide middelen.

Bij het bepalen en berekenen hiervan, moet je altijd rekening houden met de volgende aspecten:

 • omzet = verkoopprijs x hoeveelheid
 • deze komt in de winst- en verliesrekening en niet op de balans
 • je moet altijd exclusief btw nemen bij de berekenen
 • omzetcijfers kunnen per branche anders zijn

 

Wat is het verschil tussen bruto en netto omzet?

Er is wel degelijk een verschil tussen bruto en netto. Bij het bepalen van de bruto wordt niet gekeken naar de kostprijs van de omzetcijfers. Stel dat we als voorbeeld een bakkersbedrijf nemen. De bruto cijfers zijn het totaal aantal verkochte broodjes * de prijs. De kosten van inkoop van meel, zout en overige kosten zijn hierin nog niet opgenomen. Bij het bepalen van de netto wordt dit wel gedaan. De berekening c.q. formule voor de netto is dan ook als volgt:

Netto-omzet = bruto-omzet -/- Kostprijs

 

Hoe bereken je omzet?

Om deze te kunnen berekenen, moet je zoals eerder genoemd je totale hoeveelheid (afzet of uren) vermenigvuldigen met de prijs. Wij geven 2 voorbeelden om dit duidelijker te maken:

 

Voorbeeld 1: Berekening omzet winkel

We nemen in dit voorbeeld een winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van laptops. Elke week worden er in totaal 300 laptops verkocht. De verkoopprijs van een laptop is gelijk aan € 600. De bruto omzet is dan gelijk aan:

 • 300 laptops x € 600 = € 180.000 omzet per week

 

Voorbeeld 2: Berekening omzet zzp’er

We nemen in dit voorbeeld een zzp ondernemer. Wekelijks werkt hij 40 uur. Het uurtarief van de zzp’er is gelijk aan € 25. Hieruit volgt onderstaande berekening:

 • 40 uur x € 25 = € 1.000 omzet per week

 

Wat is break even omzet?

Break even omzet is niks anders dan het punt c.q. waarde dat de opbrengsten gelijk zijn aan de kosten. Je maakt dus bij een break even stand noch verlies noch winst.

 

Welk soorten omzet groepen heb je?

Er zijn verschillende categorieën waarbinnen je kan vallen. Dit hangt met name af van de Omzetbelasting die eventueel wel of niet berekend moet worden bij de bepaling hiervan. Sommige diensten en verkopen vallen bijvoorbeeld onder het laag tarief, en anderen weer onder hoog. Hieronder hebben wij een opsomming hiervan gemaakt en de volgende voorbeelden benoemd:

 • laag tarief 9%
 • hoog tarief 21%
 • btw verlegd
 • vrijgesteld
 • binnen EU
 • buiten EU