KENNISBANK RECHTSVORMEN

Welke rechtsvormen zijn er?

Je wilt een nieuwe bedrijf starten. Je moet de inschrijving via de kvk regelen. In Nederland zijn er een aantal verschillende rechtsvormen. De rechtsvorm inschrijving vindt via de kvk plaats. De grote vraag is, welke rechtsvorm moet je nou kiezen. Wat is het best passende rechtsvorm voor jouw specifieke situatie. Een keuze voor een van de rechtsvormen heeft fiscale gevolgen. Je wordt ofwel ondernemer voor de Inkomstenbelasting ofwel voor de Vennootschapsbelasting. Daarnaast kan je ook te maken hebben met Dividendbelasting. Hierop gaan we in dit artikel een uitgebreide uitleg geven. Hieronder allereerst een opsomming van de rechtsvormen in Nederland. Deze hebben wij verdeeld in rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid:

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Hierbij kom je als persoon zijnde in de onderneming. Je bent als persoon zelf aansprakelijk voor de schulden. Dit betekent dat ze eventueel ook aanspraak kunnen maken op privé middelen, indien je de schulden niet kan betalen.

 • Eenmanszaak
   • De meeste ondernemers, freelancers en zzp’ers vallen in deze categorie. Bij deze vorm heb je recht over de ondernemersfaciliteiten, indien je voldoet aan het urencriterium.
 • Vennootschap onder firma
  • Dit is eigenlijk niks anders dan verschillende eenmanszaken c.q. ondernemers die onder 1 bedrijf hun ondernemerschap voortzetten.
 • Commanditaire vennootschap
  • Deze keuze wordt vaak gemaakt indien je ook geldschieters in jouw bedrijf wilt hebben, in de vorm van stille vennoten. Deze lijkt erg op de vennootschap onder firma
 • Maatschap

 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Hierbij geldt geen privé aansprakelijkheid. De rechtsvormen zijn losse entiteiten en staat niet op je persoonlijke naam.

 • Besloten vennootschap
  • De meest voorkomende besloten vennootschappen worden door DGA’s gedreven.
 • Stichting
  • Indien je een maatschappelijk of sociaal doel wilt realiseren, kan je kiezen voor deze rechtsvorm
 • Naamloze vennootschap
 • Vereniging
 • Coöperatie