KENNISBANK SCHULDEN OP DE BALANS

Schulden op de balans?

Schulden zet je aan de rechterzijde (de creditzijde) op de balans. Onder deze creditzijde valt naast de schulden ook het eigen vermogen. Deze posten worden bij elkaar ook wel ‘passiva’ genoemd.

Eerst zet je het eigen vermogen op de balans. Dit kopje staat altijd bovenaan. Daaronder zet je schulden met een looptijd van langer dan een jaar. Dit zijn langlopende schulden.

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een hypotheek. Als derde zet je de kortlopende schulden op de balans. Dit zijn schulden van minder dan een jaar zoals een leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.