KENNISBANK VERLIESREKENING VPB WEL OF NIET TOEPASBAAR

Verliesverrekening vpb wel of niet toepasbaar?

Je maakt verlies met je BV in een bepaald boekjaar. De jaren ervoor heb je winst gemaakt, of je verwachte de komende jaren wel winst te maken. Wat kan je met dit verlies doen? Is verliesverrekening vpb toepasbaar? De uiteindelijke vraag is, is dit verlies eventueel te verrekenen met winsten van andere jaren.

Gelukkig is het antwoord hierop: Ja. Je kan op 2 verschillende manieren verrekenen. Je hebt de mogelijkheid om vooruit en achteruit te verrekenen. Echter moeten wij mededelen dat deze verliesverrekening wel wordt beperkt door de Belastingdienst. Dit is derhalve niet oneindig mogelijk. De belangrijke beperking is dat verliezen slechts één boekjaar kunnen worden verrekend en zes boekjaren vooruit. De verliesverrekening vpb is bepaald in Artikel 21 van de wet op de Vennootschapsbelasting.

 

Verliesverrekening vpb met voorgaande jaren

Een verlies van een BV wordt allereerst verrekend met de winst van een voorgaande jaar. Zoals gezegd kan dit slechts met het voorgaande jaar. Stel dat je 2 boekjaren geleden winst had gemaakt, dan is het verlies van bijvoorbeeld dit jaar niet meer te verrekenen met de betreffende winst. Indien de achterwaartse verliesverrekening vpb heeft plaatsgevonden of niet mogelijk is, dan komt de voorwaartse verliesverrekening aan de orde.

 

Verliesverrekening vpb met komende jaren

Het verlies van een bepaald boekjaar kan je met zes komende boekjaren verrekenen. De verliesverrekening vpb voor komende jaren is dus beperkt met 6 jaar. Stel dat je niet voldoende tijd hebt om de aangifte in te dienen, dan kan je uitstel aanvragen.

 

Wanneer is verliesverrekening niet mogelijk?

In een aantal gevallen is het helaas niet mogelijk om verliezen te kunnen verrekenen. Hierbij moet je denken aan situaties wanneer er sprake is van houdsterverliezen en wanneer er belangenwijzigingen optreden in de BV.