KENNISBANK VERMINDERT DE INVESTERINGSAFTREK DE BELASTINGDRUK

Vermindert de investeringsaftrek de belastingdruk?

De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten en aftrekmogelijkheden in het leven geroepen, waarbij het investeren wordt gestimuleerd. Door te investeren mag je gebruik maken van deze aftrekmogelijkheden, waardoor je minder Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Het toepassen van de investeringsaftrek vermindert wel degelijk de belastingdruk. Hierdoor betaal je minder belasting. Hieronder laten we het zien. Investeringsaftrek kan je zowel bij aangeschafte middelen alsmede bij zelf voortgebrachte middelen toepassen.

Voor de berekening van de investering geldt dat je de aanschafkosten als geheel in aanmerking kan nemen. Hieronder een lijst met de aanschafkosten:

 • Aanschafprijs
 • Aankoopkosten
 • Installatiekosten
 • Kosten bedrijfsklaar maken
 • Minus ontvangen kortingen en subsidies

Indien jezelf een bedrijfsmiddel hebt gemaakt, bestaan de kosten die je kan meerekenen voor investeringsaftrek uit:

 • Personeelskosten
 • Materiaalkosten
 • Werkzaamheden door derden

 

Welke soorten investeringsaftrek mogelijkheden zijn er?

Indien je investeert in bedrijfsmiddelen kan je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van investeringsaftrek mogelijkheden. Er zijn 3 verschillende investeringsaftrek mogelijkheden:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Dit fiscaal voordeel is meer van toepassing op de mkb bedrijven. De Belastingdienst wil hiermee het investeren aanmoedigen door jou een belastingvoordeel te geven.

 • Milieu-investeringsaftrek

Voor deze aftrek kom je alleen in aanmerking indien je investeert in een bedrijfsmiddel die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën zijn erkend als milieu investeringen. Het grof gedeelte van de mkb ondernemingen heeft hier niet al te veel mee te maken.

 • Energie-investeringsaftrek

Voor deze aftrek kom je alleen in aanmerking indien je investeert in een bedrijfsmiddel die door het Ministerie van Financiën en Economische Zaken zijn erkend als energie investeringen. Het grof gedeelte van de mkb ondernemingen heeft hier niet al te veel mee te maken.

 

Wanneer heb je recht op investeringsaftrek?

Maar wat bedoelt de Belastingdienst nou precies met investeren? Hierover zijn ze vrij duidelijk. Allereerst kan een aanschaf van een bedrijfsmiddel alleen als investering genomen worden indien de investering hoger is dan € 450 excl. BTW. Daarnaast dient het bedrag van de investering tevens op jaarbasis hoger te zijn dan € 2.300. Daarnaast dient de onderneming in Nederland gevestigd te zijn.

Hieronder tref je een overzicht van de investeringen aan die tot een belastingvoordeel tot gevolg hebben, waarbij investeringsaftrek toegepast kan worden:

 • Bestelauto’s
 • Vrachtwagens
 • Machines
 • Inventaris
 • Elektronica apparatuur

 

Wanneer heb je geen recht op investeringsaftrek?

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen, waarbij er geen recht is op investeringsaftrek. Hieronder tref je een overzicht van de investeringen aan die niet tot een belastingvoordeel tot gevolg hebben:

 • Goodwill
 • Personenauto’s
 • Bedrijfsauto’s bestemd voor verhuur
 • Woonhuizen
 • Grond
 • Middelen die vanuit privé worden ingebracht

Voorbeeld berekening investeringsaftrek

Stel dat je in een jaar investeert voor in totaal € 40.000. Dit betekent dat je het volgende bedrag als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking mag nemen: 28% van €40.000 = €11.200. Dit bedrag mag je van de belastbare winst in aftrek nemen. Hieronder tref je de volledige tabel.

Wat te doen bij verkoop van bedrijfsmiddel?

Stel dat je een bedrijfsmiddel hebt verkocht, waarvoor je investeringsaftrek hebt toegepast. Dan dien je een correctie te maken, de zogenoemde desinvesteringsbijtelling.