KENNISBANK VOF

Wat is een vof?

Dit is eigenlijk niks anders dan verschillende eenmanszaken c.q. ondernemers die onder 1 bedrijf hun ondernemerschap voortzetten. Dit is een vorm van een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid. Een vof is makkelijk via de kamer van koophandel op te richten. Bij deze vorm heb je recht over de ondernemersfaciliteiten, indien je voldoet aan het urencriterium.

 

Wat zijn de kenmerken van een vof?

Hieronder geven wij per categorie de kenmerken aan van een vof:

 • Oprichting
  • De oprichting kan gewoon via de kvk plaatsvinden. Je hoeft niks via een notaris te regelen.
 • Kapitaal
  • Je kan de onderneming met € 0 starten. Er is geen kapitaal vereist om de onderneming te starten.
 • Bestuur
  • Jij bent als persoon een van de eigenaren en vormt derhalve hiermee een onderdeel van het bestuur van jouw bedrijf. Je kan schriftelijk vastleggen of je zelf of samen tekenbevoegd bent.
 • Aansprakelijkheid
  • Er is een 100% aansprakelijkheid binnen deze rechtsvorm. Stel dat je onderneming schulden heeft, dan kunnen de schuldenaren hierop via privé aanspraak maken. Dit betekent ook dat echtgenoten en vennoten aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 • Belastingen
  • Je wordt ondernemer voor de Inkomstenbelasting en Omzetbelasting. Je hebt tevens recht op de ondernemersfaciliteiten.
 • Administratie
  • Wettelijk moet je voldoen aan de eisen voor het bijhouden van een administratie. De boekhouding vormt hier een onderdeel van. De jaarcijfers vormen hier een onderdeel van.
 • Sociale zekerheid
  • Je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat je niet bent verzekerd voor:
   • Werkloosheidswet (WW)
   • Ziektewet (ZW)
   • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
   • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Stopzetten
  • Je kan de vof heel makkelijk en snel beëindigen. De uitschrijving regel je via de Kamer van Koophandel makkelijk en online.

 

Wat zijn de voordelen van een vof?

Hieronder tref je een overzicht van de voordelen van een vof aan:

 • Geen geld c.q. kapitaal nodig voor de oprichting
 • Eenvoudig en snel op te richten
 • De administratie is vrij makkelijk
 • Recht op ondernemersaftrek
 • Beëindigen bedrijf vrij makkelijk te realiseren

 

Wat zijn de nadelen van een vof?

Hieronder tref je een overzicht van de nadelen van een vof aan:

 • 100% privé aansprakelijkheid samen met de vennoten
 • Onderneming aan kinderen overlaten is niet zo makkelijk
 • Geen recht op werknemersverzekeringen
 • Je kan niet zelf beslissingen nemen, mits je dit schriftelijk hebt vastgelegd met de andere vennoten