KENNISBANK VOORRAAD

Wat is voorraad in de boekhouding?

De voorraad is het totaal van de aanwezige goederen, die bestemd zijn om te verkopen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld inkoop van tv’s, die je weer gaat verkopen. Hetgeen wat nog niet verkocht is, kan je als voorraad aanhouden in de boekhouding.

De hoogte van de voorraad heeft effect op je winst. Hoe minder voorraad er aanwezig is, des te meer kosten je maakt. Hierdoor betaal je dus minder belasting. Indien het tegenovergestelde plaatsvindt, maak je dus minder kosten, waardoor je meer belasting betaald. Daarom is het wettelijk ook verplicht om een waarderingsgrondslag te kiezen en te hanteren.

 

Voorbeelden voorraad

Voorbeelden van voorraden die voor kunnen komen, zijn als volgt:

 • grondstoffen
 • onderhanden werken
  • Dit betreffen langlopende projecten en opdrachten, waarbij het werk voor een lange duur wordt voortgezet
 • Producten en handelsgoederen die gereed zijn

 

Waardering van voorraad

Voorraden kan je op 4 verschillende manieren waarderen, namelijk:

 • Kostprijs
  • Je waardeert hier conform aanschafwaarde
 • Lifo stelsel
  • Je waardeert bij lifo conform de principe dat de laatst ingekochte goederen als eerst worden verkocht
 • Fifo stelsel
  • Je waardeert bij fifo conform de principe dat de eerst ingekochte goederen als eerst worden verkocht
 • IJzerenvoorraad
  • Deze waarderingsmethode kan je alleen gebruiken als je constant dezelfde en soortgelijke goederen bezit