KENNISBANK WAT HOUDT DESINVESTERINGSBIJTELLING IN?

Wat houdt de desinvesteringsbijtelling in?

Indien je investeert in bedrijfsmiddelen kan je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van investeringsaftrek mogelijkheden. Je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen waarvoor je investeringsaftrek hebt toegepast. Maar na verloop van tijd verkoop je weer de betreffende bedrijfsmiddelen of een gedeelte ervan. Wat moet je dan? Dan moet je eventueel een gedeelte van de aftrek weer terugbetalen. Dit wordt de desinvesteringsbijtelling genoemd.

 

Wanneer moet je desinvesteringsbijtelling toepassen?

Wat valt eventueel onder de desinvesteringsbijtelling? Hierover zijn ze vrij duidelijk. Hieronder tref je een overzicht van de voorwaarden voor desinvestering:

  • De verkoop van de bedrijfsmiddelen wordt binnen 5 jaar na aanschaf gedaan
  • De verkoopwaarde van de bedrijfsmiddelen is hoger dan € 2300
  • De desinvesteringsbijtelling kan nooit hoger zijn dan de eerder in aftrek genomen bedrag

 

Voorbeeld berekening desinvesteringsbijtelling

Om het een en ander duidelijk te maken, hebben wij een voorbeeld berekening gemaakt inzake de desinvesteringsberekening. Stel dat we de volgende situatie hebben:

  • Oorspronkelijke aanschafwaarde in 2017 bedrijfsauto € 10.000
  • Hierover heb je € 2.800 (28% van investering) investeringsaftrek genoten
  • Verkoop bedrijfsauto voor € 2.000

Je hoeft in dit voorbeeld geen desinvesteringsbijtelling toe te passen, daar het bedrag niet hoger is dan € 2.300.