KENNISBANK WAT IS BELASTING

Wat is belasting?

Wat is nou precies belasting en waarom wordt dit geheven? In Nederland betaalt iedereen wel belasting. De reden dat we belasting betalen is, omdat de overheid bepaalde voorzieningen voor de burgers hiermee financiert. Hierbij moet je denken aan het onderhoud en aanleggen van wegen, ziekenhuizen en scholen. Overige voorzieningen betreffen bijvoorbeeld de brandweer en politie.

Een van de meest voorkomende belastingen is de Omzetbelasting (ook wel BTW genoemd). Koop je bijvoorbeeld een tv of doe je boodschappen bij de supermarkt, dan betaal je automatisch de btw. Op elke factuur of bon kan je dit terugvinden.

Een ander veel voorkomen belasting is de loonbelasting. Werk je in loondienst? Check dan je loonstrook. Hierop staat precies aangegeven hoeveel loonheffing er is ingehouden. Deze belasting zorgt met name voor het verschil in bruto en nettoloon. Daarnaast betalen ondernemingen ook belasting. De besloten vennootschappen doen dit via de Vennootschapsbelasting en een ander gedeelte via de Inkomstenbelasting. Zij betalen over de winst een bepaald percentage. Deze winst dient per boekjaar vastgesteld te worden en moet blijken uit de winst en verliesrekening.

 

Alle genoemde belastingen kunnen ingedeeld worden in 2 categorieën:

 • directe belasting
 • indirecte belasting

 

Wat is directe belasting?

Dit zijn belastingen die je betaalt via jouw inkomen, winst en vermogen. Hieronder tref je een opsomming van de directe belastingen in Nederland:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Vermogensrendementsheffing

 

Wat is indirecte belasting?

Indirecte belastingen worden op indirecte wijze geheven. Hieronder tref je een opsomming van de indirecte belastingen in Nederland:

 • Omzetbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Accijnzen
 • Overdrachtsbelasting
 • Assurantiebelasting

 

Wanneer krijg je belasting terug?

We hebben continu over het betalen van belasting gehad. Maar zijn er geen situaties mogelijk, waarbij je juist belasting kan terugkrijgen. Gelukkig is het antwoord hierop Ja. Je kunt wel degelijk belasting terugkrijgen. Om een eventueel teruggaaf te realiseren moet je wel de aangifte Inkomstenbelasting indienen. Je kan ook een voorlopige aanslag vooraf aanvragen. Hierdoor kan je ook een maandelijkse teruggaaf krijgen.

Je krijgt geld terug als je meer belasting hebt betaald dan je daadwerkelijk hoefde te betalen. Er wordt bijvoorbeeld Loonbelasting ingehouden door je werkgever. Jouw werkgever betaalt dit aan de Belastingdienst. Met bepaalde persoonlijke situaties kan de werkgever geen rekening houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rente van de woning, giften, etc.. Het bedrag krijg je altijd binnen 1 week op je rekening gestort, nadat je de aanslag hebt ontvangen.

Heb je de aangifte Inkomstenbelasting ingediend voor 1 april. Dan ben je ervan verzekering dat je in ieder geval voor 1 juli hierover een bericht c.q. aanslag ontvangt vanuit de Belastingdienst. Heb je na 1 april de aangifte opgestuurd? Dan streeft de Belastingdienst om binnen 3 maanden nadat de aangifte is ontvangen, jou hierover te berichten.

 

In de volgende situaties is dit mogelijk:

 • Je hebt naast je studie ook een bijbaan
 • Er is sprake van een eigen woning
 • Je bent onlangs gestart met werken
 • Giften zijn van toepassing
 • Alimentatiebetalingen
 • Je hebt recht op de combinatiekorting of ouderkorting

 

Je kan de belasting aangifte gewoon invullen en bekijken met je Digid, via jouw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. Je kunt altijd eerst een berekening maken en daarna pas eventueel je belasting aangifte opsturen.