KENNISBANK WAT IS DE CASH CONVERSION CYCLE

Wat is de cash conversion cycle?

De cash conversion cycle is de periode (gemeten in dagen) vanaf het moment dat een inkoopfactuur betaald is tot aan het moment dat het bedrag van de hierop betrekkende verkoopfactuur is geïnd.


Met andere woorden is het de periode waarin een bedrijf haar voorraden uit eigen middelen moet zien te financieren, totdat de factuur is voldaan. Een berekening van de cash conversion cycle vind je hier:

Cash Conversion Cycle = Debiteuren termijn (DSO) + Voorraad termijn (DIO) – Crediteurentermijn (DPO).