KENNISBANK WAT IS EEN DEBITEUR

Wat is een debiteur?

Debiteuren zijn partijen die jouw bedrijf nog geld schuldig zijn, dus de uitstaande facturen die nog niet betaald zijn. Debiteuren zijn onderdeel van de debetzijde van de balans (de bezittingen). Debiteuren kunnen onderdeel zijn van de balansposten vaste activavlottende activa of van de liquide middelen.

Vaste activa zijn bestedingen die langer dan een jaar nuttig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, auto’s van het bedrijf en computers.

Vlottende activa zijn middelen die maar één bedrijfsproces nuttig zijn of snel kunnen worden omgezet in geld. Denk bijvoorbeeld aan de goederenvoorraad, grondstoffen en kasgeld. Liquide middelen is de naam voor chartaal -(kas) en giraal (tegoed) geld. Kijk dus goed onder welke van deze drie posten de debiteur het beste past en voeg de debiteur dan daartoe.