KENNISBANK WAT IS EEN FACTUUR

Wat is een factuur?

Een factuur is een schriftelijke rekening of nota van een onderneming voor de geleverde goederen of diensten. Een creditnota is het tegenovergestelde van een factuur.

Een factuur moet aan bepaalde voorschriften voldoen om als factuur betiteld te mogen worden.

Op een factuur moeten de volgende zaken beschreven staan:

  • NAW-gegevens van de leverancier (vaak met een bedrijfslogo);
  • NAW-gegevens van de klant (een postbus mag alleen wanneer de adresgegevens bekend zijn);
  • Gegevens over inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de leverancier;
  • Het btw-nummer van de leverancier;
  • De identificatie van de factuur, het factuurnummer;
  • De numerieke identificatie van de klant, het debiteurennummer (niet wettelijk verplicht);
  • De factuurdatum;
  • Het ordernummer of de referentie van de klant (niet wettelijk verplicht)

Naast deze algemene gegevens moeten het nettobedrag voor de geleverde goederen of diensten (zonder btw) op de factuur komen te staan, alsmede het btw-bedrag plus het berekende percentage van 0%, 9% of 21%, het totaal te betalen bedrag inclusief btw (het brutobedrag), de betalingscondities en de betaalmogelijkheden zoals het IBAN nummer.