KENNISBANK WAT IS EEN OMSCHRIJVING VAN EEN FACTUUR

Wat is een omschrijving van een factuur?

De omschrijving van een factuur is het beschrijven van de geleverde goederen of diensten.

Een factuur is een schriftelijke rekening of nota van een onderneming voor de geleverde goederen of diensten. Een creditnota is het tegenovergestelde van een factuur.

Zo kunnen goederen of diensten worden gespecificeerd en kunnen beide partijen gemakkelijk zien of de verwachtingen van de diensten of goederen gelijk zijn en of de factuur klopt.