KENNISBANK WAT IS GOED KOOPMANSGEBRUIK

Wat is goed koopmansgebruik?

Goed koopmansgebruik is een fiscale term die gebruikt wordt in Nederland om de belastbare winst van een onderneming te bepalen.

De term wordt genoemd in artikel 3.25 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (en wordt in artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van overeenkomstige toepassing bepaald)

Goed koopmansgebruik betekent dat de boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier wordt gevoerd. De boekhouding is waarheidsgetrouw en past bij het type onderneming.

Goed koopmansgebruik is een fiscaal begrip dat lastig te omschrijven is. Vaak wordt pas duidelijk of iets naar goed koopmansgebruik uitgevoerd is, nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. En soms verandert de uitleg van het begrip omdat het zich aanpast aan wat gebruikelijk is in nieuwe tijden / nieuwe sectoren.