KENNISBANK WAT IS OMZETBELASTING

Wat is omzetbelasting? 

Omzetbelasting, ook wel btw (Belasting Toegevoegde Waarde) genoemd, is de belasting over je omzet die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. De btw-tarieven zijn gebaseerd op Europese richtlijnen en Europese landen moeten zich hieraan houden.

Het minimum btw-tarief in Europa is 15%.

Het algemene tarief in Nederland is 21% en daarnaast is er een verlaagd tarief van 9%, 0% en een vrijstelling. Iedereen die iets koopt, betaalt een prijs waarin de Belasting Toegevoegde Waarde is inbegrepen. Het bedrag wat je aan de leverancier hebt betaald bevat dus omzetbelasting.

De leverancier draagt deze belasting toegevoegde waarde later weer af aan de Belastingdienst.

Je zet de btw (Belasting Toegevoegde Waarde) altijd op de balans en je maakt onderscheid tussen de te vorderen btw en te betalen btw.

Als je inkoopt of een factuur van een leverancier betaalt, dan heb je te maken met te vorderen btw. Je moet de btw eerst betalen en kan deze dan bij de btw aangifte terug vragen. Voordat je dit doet, moet de btw op de balans verwerkt worden. 

Een voorbeeld hoe je dit doet, vind je bij ‘Wel of geen btw op de balans?’.

Bij een verkoop betaalt de klant btw aan jou over jouw goederen of diensten. Deze btw mag je niet houden maar is bestemd voor de Belastingdienst. Dit is dus een schuld van jou aan de Belastingdienst. De btw die je binnen krijgt, wordt daarom aan de creditzijde van de balans geboekt als zijnde ’te betalen omzetbelasting’. 

Zorg dat je bij de aangifte omzetbelasting de schulden en vorderingen uit elkaar houdt en rekening houdt met de verschillende btw-percentages.

Veel startende ondernemers bekijken de prijslijsten van hun belangrijkste concurrenten om achter de geldende btw-percentages in een branche te komen. Daarnaast staan op de site van de Belastingdienst (link) alle btw-percentages en de regels duidelijk omschreven.