KENNISBANK WAT IS PASSIVA

Wat is passiva?

Passiva wordt ook wel schulden genoemd. De passiva staat aan de rechterzijde van de balans. Daar staat het waar het vermogen vandaan komt. Het geeft je inzicht hoe de onderneming gefinancierd is.  

De passiva zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen: 

  • Eigen vermogen
  • Kort vreemd vermogen
  • Lang vreemd vermogen
  • Voorzieningen

In feite is dat al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd.