KENNISBANK WAT ZIJN INKOMSTEN UIT VERHUUR

Wat zijn inkomsten uit verhuur? 

Inkomsten uit verhuur zijn inkomsten door worden verkregen door verhuur van bijvoorbeeld een woning of auto worden verkregen.

Wordt er eigenlijk belasting op huurinkomsten geheven? Dat is afhankelijk van welke woning je verhuurt, en wat voor soort verhuur je bedrijf. De Belastingdienst onderscheidt verschillende soorten van verhuur. Als je een woning verhuurt die geen hoofdverblijf is, dan wordt dit gekenmerkt als een belegging. 

Deze belegging valt vervolgens in box 3. 

Je kan daarentegen ook een woning verhuren die jouw hoofdverblijf is. Je verhuurt op tijdelijke basis dan wordt 70% van de huurinkomsten belast in Box 1 tegen het progressieve belastingtarief. 

Als je een deel van je eigen woning verhuurt, kan de kamerhuurvrijstelling van toepassing zijn. De huurinkomen zijn onbelast als je tot €4.748 aan kale huur ontvangt. Als je niet voldoet aan deze voorwaarden dan zijn de huurinkomsten weliswaar nog steeds onbelast, maar ditmaal in Box 3.