KENNISBANK WAT ZIJN INKOMSTEN

Wat zijn inkomsten?

Inkomsten is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen verkrijgt, zoals loon, winst, dividend of rente. Met inkomen wordt vaak ‘geld’ bedoeld maar goederen of diensten kunnen ook tot inkomsten behoren. 

Door de bank genomen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair. Het primaire inkomen is hetgeen omschreven zoals hierboven.

Het secundaire inkomen bestaat uit het primair inkomen minus de directe belastingen en sociale premies. Dit moet echter nog vermeerderd worden met de inkomensoverdracht. 

Het tertiaire inkomen is het secundaire inkomen minus de indirecte prijsverhogende belastingen. Je kan dan denken aan de btw. Dit moet nog vermeerderd worden met prijs verlagende subsidies.