Wanneer ben je vrijgesteld van btw?

Een aantal goederen en diensten zijn vrijgesteld van de btw. Bij deze goederen of diensten mag de ondernemer geen btw in rekening brengen. Ook mogen bedrijven de voorbelasting niet aftrekken.

De volgende goederen en diensten zijn vrijgesteld:
kansspelen, kantines, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg, fondsenwervende activiteiten, financiële diensten en verzekeringen, componisten, schrijvers, cartoonisten, journalisten, collectieve belangenbehartiging, beleggingsgoud, begrafenisondernemers, kinderopvang, levering roerende bedrijfsmiddelen, lezingen, excursies, rondleidingen, onderwijs, onroerende zaken, postdiensten, radio, televisie, sociaal-culturele instellingen, sociale samenwerkingsverbanden, sportorganisaties en sportclubs.

Let op:
In een aantal gevallen moet je toch btw-aangifte doen, ondanks je alleen vrijgestelde goederen of diensten levert. Wil je te weten komen of dit ook voor jou geldt, dan kun je dit nagaan op de site van de belastingdienst.

Voor de transacties waar je incidenteel aangifte moet doen, gelden de normale administratieve verplichtingen.