Wat is 0% btw?

Het nultarief (0% btw) geldt voor handel met het buitenland. Dit tarief geldt meestal alleen voor de uitvoer van goederen naar een land buiten de Europese Unie. In sommige gevallen geldt dit ook voor goederen en diensten die binnen de Europese Unie aan elkaar geleverd worden.

Leveringen en diensten die onder een vrijstelling vallen of die niet in Nederland plaatsvinden maar wel onder het nultarief vallen, hoeven niet te worden aangegeven bij de omzetbelasting. Klik hier voor een volledig overzicht van goederen die in aanmerkingen komen voor het 0%-tarief.