Wat is afschrijven?

Afschrijven is het jaarlijks aftrekken van de kosten van een bedrijfsmiddel op de winst van je onderneming. Elk jaar kan een deel van de kosten van het bedrijfsmiddel worden afgetrokken totdat het gehele bedrijfsmiddel is afgeschreven.

Bij het bepalen van de winst van je onderneming houd je dus rekening met de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen: deze kosten mogen worden afgetrokken van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen gaan in principe een aantal jaar mee: daarom kun je ze beschouwen als vaste activa.

De Belastingdienst ziet bedrijfsmiddelen als investeringen: daarom mag je niet alle kosten meteen aftrekken in het jaar van aanschaf, maar moet je ze afschrijven. De grens voor afschrijvingen ligt bij een investeringsbedrag op minimaal 450 euro.

Als het investeringsbedrag lager is, dan mag je deze kosten wel in het jaar van aanschaf in één keer volledig aftrekken.