Wat is btw buiten de EU?

Btw buiten de EU gaat over de belasting die betaald moet worden over goederen die je importeert uit landen buiten de EU. Als je goederen importeert uit niet-EU-landen, is die import belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat je btw moet betalen aan de Belastingdienst van dat land. Daar moet je dan ook aangifte doen.

De btw hoeft nog niet betaald te worden als de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht worden geplaatst of als de goederen onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer vallen. In die gevallen vindt import plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken.

Wat zijn leveringen naar landen buiten de EU?

Leveringen naar landen buiten de EU is de omzet van goederen die je hebt uitgevoerd naar landen buiten de EU. Als je zakendoet buiten de EU, heb je te maken met de btw-regels in ons land én met de regels in het andere land. Het verschilt per land waar je aan moet voldoen buiten de EU. Controleer goed waar je btw-aangifte moet doen als je zaken doet met landen buiten de EU.

Bij export van goederen naar niet-EU-landen breng je bij de btw-aangifte meestal 0% btw in rekening. Lever je diensten aan afnemers buiten de EU? Dan is het van belang om te weten of de dienst in Nederland of in het andere land belast is. Lees meer op de site van de Belastingdienst bij Btw berekenen bij diensten naar en vanuit niet-EU-landen.

Wat zijn leveringen/diensten uit landen buiten de EU?

Leveringen en diensten uit landen buiten de EU zijn goederen en diensten die je van afnemers buiten de EU koopt. Deze zijn meestal belast in Nederland. Als je zakendoet buiten de EU, heb je te maken met de btw-regels in ons land én met de regels in het andere land. Het verschilt per land waar je aan moet voldoen buiten de EU. Controleer goed waar je btw-aangifte moet doen als je zaken doet met landen buiten de EU.

Bij import van goederen uit niet-EU-landen, moet je deze aangeven bij de Douane. Over die goederen betaal je onder andere invoerrechten en btw. Hoe je btw berekent als je zakendoet buiten de EU lees je op de site van de Belastingdienst bij Btw berekenen als u zakendoet buiten de EU.

Importeer je regelmatig goederen vanuit niet-EU-landen? Dan kan je bij de Belastingdienst vragen om een vergunning artikel 23. Met deze vergunning bereken je zelf de btw over deze goederen, en geef je die vervolgens aan op je btw-aangifte.

De btw bij invoer berekenen

De btw bij invoer bereken je over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde bestaat doorgaans uit:

  • de vergoeding of transactiewaarde van de goederen
  • de bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering)
  • de belastingen (geen btw) en heffingen bij invoer uit niet-EU-landen

Zolang de goederen nog niet zijn geïmporteerd, valt de levering onder het 0%-tarief. Het 0%-tarief geldt niet meer zodra de goederen zijn geïmporteerd.