Wat is btw EU?

Btw EU is het leveren of laten leveren van goederen of diensten aan landen binnen de EU. Bij de btw-aangifte geef je per kwartaal aan welke leveringen/ diensten je hebt geleverd. Over het algemeen breng je geen btw in rekening aan ondernemers in andere EU-landen.

Bij goederen pas je dan het 0%-tarief toe en bij diensten wordt de btw naar je klant verlegd. Als je goederen of diensten levert aan klanten in een ander EU-land die geen aangifte doen, zoals particulieren, dan breng je normaal gesproken 9% of 21% Nederlandse btw in rekening.

Ook als je het 0%-tarief toepast of de btw naar je klant is verlegd, moet je btw-aangifte doen. Daarnaast doe je periodiek een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) bij de Belastingdienst.

Wat zijn leveringen/diensten naar landen binnen de EU?

Leveringen of diensten naar landen binnen de EU zijn goederen of diensten die jouw bedrijf vervoert of laat vervoeren naar een ander EU-land. Bij de btw-aangifte geef je per kwartaal aan welke leveringen/ diensten je hebt geleverd.

Let op: als je zakendoet met andere EU-landen gelden aanvullende eisen waaraan je factuur moet voldoen. Je leest hierover meer op de site van de Belastingdienst bij ‘Factureren als u zakendoet EU-landen’.

Wat zijn leveringen/diensten uit landen binnen de EU?

Leveringen en diensten uit landen binnen de EU zijn goederen en diensten die je koopt van ondernemers uit andere EU-landen. Deze zijn meestal belast in Nederland.

Als je goederen uit andere EU-landen afneemt, brengt de leverancier meestal 0% btw in rekening. Als afnemer moet je dan nog Nederlandse btw betalen aan de Belastingdienst. Neemt je diensten af uit een ander EU-land, dan wordt de btw vaak naar jou als afnemer verlegd.

Je berekent de btw in beide gevallen zelf (je kijkt of het goederen of diensten zijn met 0%, 9% of 21% btw of in aanmerking komen voor een vrijstelling) en geeft deze aan in de btw-aangifte. Die btw kan je dan ook weer als voorbelasting aftrekken, voor zover je de goederen of diensten gebruikt voor belaste omzet.