Wat is de margeregeling?

De margeregeling is van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, antiek of verzamelingen. Je berekent de btw dan niet over je omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en het inkooprijs, de winstmarge.

Je moet btw betalen als je winstmarge positief is. Het kan ook zo zijn dat je een negatieve winstmarge hebt. Je krijgt dan btw terug.

De regeling is alleen van toepassing op goederen waarover de ondernemer geen omzetbelasting kan aftrekken. Het gaat daarbij om aankopen van ondernemers die vrijgestelde prestaties leveren of aankopen van particulieren.

Wat zijn margegoederen?

Margegoederen zijn goederen die al gebruikt zijn en die je hebt ingekocht zonder btw. Onder gebruikte goederen vallen alle goederen die je klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Koop je goederen van een particulier, dan vallen die altijd de gebruikte goederen.
Ondernemers kopen deze margegoederen vaak in een ‘boedel’ voor een totaalprijs. De prijs van de artikelen zijn niet afzonderlijk gespecificeerd.

Uitzonderingen op de margeregeling?

In een aantal gevallen mag je de margeregeling niet toepassen. Exporteer je bijna nieuwe vervoersmiddelen naar EU-landen, dan mag je geen gebruik maken van de margeregeling. Voor een volledig overzicht van alle uitzonderingen verwijs ik je door naar de site van de Belastingdienst.

Hoe boek ik de margeregeling?

Je boekt de individuele transacties dus zonder btw en berekent (bijvoorbeeld per kwartaal) de verschuldigde btw (over het verschil tussen inkoop en verkoop) en boekt dit apart.