Wat is dubbel boekhouden?

Het dubbel boekhouden is een boekhoudmethode waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij op de creditzijde én debetzijde op een of meer grootboekrekeningen geboekt.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van dagboeken (zoals een kasboek, inkoopboek of verkoopboek) die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld. Dit omdat het credittotaal gelijk moet zijn aan het debet-totaal.

Enkelvoudig boekhouden is alleen het bijhouden van de in- en verkopen maar een dubbele boekhouding zorgt voor een bewijskrachtig (beleids)instrument. Je hebt hiervoor een (online) boekhoudpakket nodig.

Met een dubbele boekhouding kan je altijd gemakkelijk de financiële positie van je bedrijf opvragen. Je kan tijdig bijsturen en eventuele verliezen omzetten in winsten.

Wanneer gebruik je enkelvoudig boekhouden en wanneer dubbel boekhouden?

Kleine bedrijven hebben vaak genoeg aan een enkelvoudige boekhouding. Heb je echter een vennootschap of groter bedrijf, dan is een volledige boekhouding volgens het dubbel boekhouden principe vaak belangrijk en zelfs verplicht.

Daarnaast speelt ook de sector waarin je bedrijf actief is een rol bij het kiezen voor een enkelvoudige of dubbele boekhouding. Het beste is om te overleggen met je boekhouder of accountant over de beste keuze voor jouw bedrijf.