Wat is een naheffingsaanslag?

Een naheffingsaanslag volgt als je geen btw-aangifte doet. De Belastingdienst maakt dan een schatting van het btw-bedrag dat je moet betalen.

Je betaalt de naheffingsaanslag met een acceptgiro, waarop staat wanneer de betaling voldaan dient te worden. Je kunt echter uitstel krijgen voor het betalen van de naheffingsaanslag. Dit uitstel bedraagt maximaal 4 maanden. Je kunt dit telefonisch aanvragen.

Is de naheffingsaanslag te hoog, dan kan je bezwaar maken. Dit moet geschieden binnen 6 weken na de datum van de naheffingsaanslag. Je dient dan alsnog aangifte in te dienen.

Het kan ook zo zijn dat de naheffingsaanslag te laag is. Ook dan moet je binnen 6 weken bezwaar maken. Je dient dan alsnog een aangifte in te dienen. De btw die dan betaalt moet worden, moet je overmaken naar de Belastingdienst.