Wat is een Winst en verliesrekening?

De winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. Is het saldo van de winst-en-verliesrekening positief dan maak je winst. Is het saldo negatief, dan maak je verlies.

Een winst-en-verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Samen met de balans en het kasstroomoverzicht vormt het de jaarrekening.

Ondanks dat eenmanszaken en ZZP’ers geen jaarrekening nodig hebben, is een winst-en-verliesrekening wel noodzakelijk. Deze hebben ze namelijk nodig om de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers te doen.

Je kunt een winst-en-verliesrekening op elk gewenst moment aanmaken, maar meestal wordt deze aan het einde van het boekjaar opgesteld. Je weet dan namelijk precies hoeveel winst of verlies je gemaakt hebt over dit boekjaar.

Naast dat je af kunt lezen hoeveel winst je maakt, zit er nog een heleboel informatie verborgen in deze rapportage. Je kunt bijvoorbeeld snel zien welk product voor de meeste omzet zorgt of welke kosten het afgelopen jaar wel erg hoog waren. Daardoor is het een onmisbare rapportage voor jouw bedrijf.