Wat is fiscale winst?

Fiscale winst is vaak niet hetzelfde als de gewone commerciële winst. De wet Inkomstenbelasting 2001 beschrijft namelijk 2 winstbegrippen, te weten de jaarwinst en de totaalwinst. 

De jaarwinst wordt in de wet bepaald door het goed koopmansgebruik. Dit kan zoveel negatief als positief zijn. Bij een negatief resultaat wordt dit negatieve winst genoemd. De term verlies komt hier dus niet ter sprake. De wetgever geeft aan in hoeverre de winst uitbreidt of beperkt mag worden. Voor een overzicht van de regels verwijs ik je door naar de volgende site.

De totaalwinst is volgens de wet: het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Je kunt dit dus opvatten als de opbrengsten minus de kosten over de looptijd van een onderneming. Het is noodzakelijk om de totaalwinst in parten op te delen, aangezien de winst per jaar wordt belast. Dit noemt wen ook wel fiscale boekjaren.