Wat is giraal geld?

Giraal geld is het tegoed dat onmiddellijk opvraagbaar is bij banken. Bij giraal betalen worden geldbedragen tussen banken overgeboekt en wordt er dus geen contant geld uitgewisseld.

Giraal (tegoed) geld valt samen met chartaal -(kas) geld onder de post ‘liquide middelen‘ op de balans

Een bank moet voldoende dekkingsmiddelen in kas hebben om de girale tegoeden te dekken. Hierdoor kan het publiek erop vertrouwen dat substitutie van giraal naar chartaal geld steeds mogelijk is. 

Is dat niet het geval dan verlies het publiek het vertrouwen in de bank en kan er een bankrun ontstaan. Dit kan leiden tot een faillissement van de bank.