Wat is rekening courant?

Een rekening courant heeft verschillende betekenissen. Aan de ene kant betekent het niets anders dan het rood staan op je betaalrekening. Dit is een doorlopend krediet die je gebruikt voor de dagelijkse betalingen. Je betaalt voor het gebruik van je rekening courant rente.

In de volksmond noemt men dit ook wel creditrekening of betaalrekening. Je verwerkt dit op de linkerzijde van je balans als kort vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen zijn schulden die doorgaans binnen een jaar terugbetaald dienen te worden.

Een andere betekenis van rekening-courant is de vordering of schuld die je hebt jegens je onderneming.

Wat is het verschil tussen een lening en rekening courant?

Een rekening courant werkt anders dan een gewone rekening. Je boekt via een rekening courant sneller bedragen sneller over en weer. De bedragen die erop worden geboekt worden doorlopend met elkaar verrekend.

Je betaalt bijvoorbeeld een eigen rekening via de zaak. Je kort dit bedrag vervolgens weer terug naar de zaak. Of je betaalt een rekening via privé en vordert deze vervolgens weer terug van de zaak.

Vaak worden kleine bedragen even voorgeschreven. Daar hoef je geen rente over te berekenen. Kleine bedragen zijn bedragen tot €17.500.

Let op: je mag het hele jaar nooit meer dan €17.500 op de rekening-courant staan. Als dit bedrag hoger wordt, dan moet er over het hele bedrag rente worden betaald.

Voorbeeld rekening-courant

Je hebt op 1 januari een rekening-courant van €12.000. Je wilt in april een boot kopen van €10.000. Hierdoor loopt het rekening-courant op tot €22.000. In november los je echter 5.000 af. Je saldo op 31 december is dus €17.000.

Je startbalans en beginbalans liggen onder de €17.500. Je moet echter wel rente berekenen. Het bedrag is immers tussentijds oplopen tot €22.000.