Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit, in de volksmond ook wel rendabiliteit genoemd, is de verhouding tussen het inkomen van je onderneming en het vermogen van je onderneming dat nodig was om dit inkomen te genereren. Dus de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerd vermogen.

Hoe hoger het percentage rentabiliteit, hoe meer winst er per geïnvesteerde euro gemaakt is. Op basis van de rentabiliteit kunnen ondernemers de beleidsvorming bekijken op de lange termijn en kunnen investeerders berekenen in welk project ze het beste kunnen investeren.

Hoe bereken ik de rentabiliteit?

Als je kijkt naar de winstgevendheid naar verhouding van het totale vermogen in het bedrijf, dan bereken je de Rentabiliteit Totale vermogen (RTV). Dit doe je op de volgende manier:

RTV = (winst + rente + belasting)/ gemiddeld totaal vermogen x 100%.

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) geeft aan hoeveel winst er op het eigen vermogen van de onderneming is gemaakt. Dit is de winst na aftrek van rente en belasting, dus de nettowinst. De REV is een belangrijke graadmeter voor het bedrijfseconomische succes van een onderneming. Je berekent de REV op de volgende manier:

REV = Nettowinst/ gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen x 100%.

Wat is de rentabiliteitswaarde?

Der rentabiliteitswaarde is een schatting van de waarde van een onderneming op basis van de rentabiliteit. Deze waarde kan afwijken van bijvoorbeeld de beurswaarde, van de intrinsieke waarde en van de verwervingsprijs van een aandeel. 

Wat is de rentabiliteit van vreemd vermogen?

De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemd vermogen dat is aangetrokken. 

Voor de verschaffers van het vreemd vermogen is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het afgesproken interest-percentage. De onderneming beschouwt deze betaalde interest als kosten.

Op basis van de RVV kunnen investeerders berekenen in welk project ze het beste kunnen investeren. In de praktijk wordt er naast de RVV ook rekening gehouden met welk risico er wordt gelopen op een bepaalde investering.

RVV = betaalde interest/ gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen   x 100%