Wat is voorbelasting?

Voorbelasting is de btw die jij aan je leveranciers hebt betaald en die je, bij de btw-aangifte, mag aftrekken van de btw die je hebt berekend. Het verschil tussen deze twee bedragen is de btw die je aan de Belastingdienst dient te betalen.

Als het verschil negatief is, dan krijg je geld terug van de Belastingdienst.

Een voorbeeld van voorbelasting:

Een schoenenzaak heeft een partij schoenen ingekocht en verkocht.

inkoopfactuur 1: €1.210 totaal waarvan €210 btw
inkoopfactuur 2:  €968 totaal waarvan €168 btw

Het totaal dat de schoenenzaak aan haar leveranciers heeft betaald is: €378

verkoopfactuur 1: €2.420 totaal waarvan €420 btw
verkoopfactuur 2:  €4.840 totaal waarvan €840 btw

Het totaal dat de klanten aan de schoenenzaak aan btw betalen is: €1.260

Verschuldigde omzetbelasting:  €1.260
Voorbelasting:  €378
Totaal:  €882

Let op:
Je kunt geen omzetbelasting als voorbelasting aftrekken als je de inkopen en kosten gebruikt voor vrijgestelde leveringen van goederen of diensten. Ook kan je geen omzetbelasting aftrekken als je goederen of diensten alleen voor privégebruik hebt gekocht.

Als je goederen inkoopt of diensten afneemt die gedeeltelijk voor zakelijk gebruik en gedeeltelijk voor privégebruik zijn dan is er sprake van gemengd gebruik. Het is dan zaak om in te schatten wat de verhouding zakelijk gebruik/ privégebruik is.

Als je een computer hebt gekocht en deze bijvoorbeeld voor 50% privé gebruikt en voor 50% voor werk, dan kan je van de btw 50% niet terugvragen. Je kan er ook voor kiezen om de computer in eerste instantie zakelijk te zien en elk jaar een correctie te maken voor het privégebruik.